Zbycia udziałów w spółce PEC Sp. z o.o. Dębno

Przedstawiciele firmy Budoserwis doradzali Gminie Dębno w procesie zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., które stało się własnością przedsiębiorstwa Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Umowa została podpisana w dniu 2 lipca 2013 r.

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Telefon: +48 32 241-24-51 do 57
Faks: +48 32 241-14-53
E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

Klienci: