Warsztaty i Szkolenia

Wychodzimy z założenia że kapitał ludzki jest najważniejszym kapitałem firmy, nasza oferta szkoleniowa kierowana jest do wszystkich działów każdej firmy:

 • kadry zarządzającej,
 • pracowników działów kadr i personalnych oraz specjalistów HR,
 • przedstawicieli handlowych,
 • pozostałych pracowników.

 Rodzaje szkoleń:

 • szkolenia przygotowujące i wprowadzające (o charakterze przyuczenia),
 • szkolenia dostosowawcze (doskonalenie i dokształcanie zawodowe),
 • szkolenia zmieniające profil potencjału pracy (przekwalifikowania zawodowe).

Organizujemy szkolenia zamknięte – „szyte na miarę” dla firm oraz różnego rodzaju instytucji, realizowane w siedzibie klienta bądź w sali szkoleniowej w miejscu uzgodnionym. Tego typu szkolenia stanowią doskonałą płaszczyznę do wymiany wspólnych doświadczeń.

Szkolenia zamknięte to szkolenia dedykowane konkretnej Firmie, z zaprojektowanym (zgodnie z jej specyfiką i potrzebami) programem szkoleniowym, uwzględniające poziom wiedzy i kompetencji pracowników.

Tematyka:

 • finanse,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie,
 • gospodarka nieruchomościami.

Szkolenia "miękkie":

 • komunikacja interpersonalna,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zarządzanie stresem,
 • budowanie i zarządzanie zespołem,
 • lider w biznesie,
 • coaching dla kadry kierowniczej/menedżerskiej,
 • psychologia w biznesie,
 • doradztwo zawodowe,
 • wdrażanie procedur antymobbingowych w firmie.

Zakres powyższych tematów może być dowolnie modyfikowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów, a cena jest adekwatna to przedstawionego szczegółowego programu szkolenia.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez case study, gry symulacyjne, ćwiczenia, scenki, pracę z kamerą. Szkolenia dają również możliwość autodiagnozy własnych zasobów (testy). Pracujemy z wykorzystaniem technik indywidualnego szkolenia (coaching) oraz grupowego (burza mózgów), zarówno na stanowisku pracy (on the job training) oraz poza stanowiskiem (off the job training).

Oprócz modyfikacji kwestii programowej szkoleń i warsztatów, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji. Zrealizujemy szkolenie w naszej siedzibie bądź w dowolnym miejscu, uzgodnionym wspólnie z Państwem.

W skład naszej kadry trenerskiej wchodzą doskonali trenerzy w swoich dziedzinach, praktycy i eksperci, którzy swoim doświadczeniem gwarantują, że odbyte szkolenie, warsztat bądź seminarium tematyczne zostanie przeprowadzone na bardzo dobrym poziomie.

Informacje płynące z wypełnionych po szkoleniu ankiet pozwalają nam na bieżąco rozwijać ofertę szkoleń, dzięki czemu potrafimy sprostać wymaganiom stawianym przez naszych klientów.

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Telefon: +48 32 241-24-51 do 57
Faks: +48 32 241-14-53
E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

Klienci: