Praktyki i szkolenia

W spółce Budoserwis od wielu lat funkcjonuje Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń, której przedmiotem działania jest organizacja i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń i warsztatów z dziedziny finansów, rachunkowości, zarządzania i komunikacji interpersonalnej. Zakres tematyczny prowadzonych szkoleń i warsztatów może być dowolnie modyfikowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez case study, gry symulacyjne, ćwiczenia, scenki, pracę z kamerą. Szkolenia dają również możliwość autodiagnozy własnych zasobów (testy). Pracujemy z wykorzystaniem technik indywidualnego szkolenia (coaching) oraz grupowego (burza mózgów), zarówno na stanowisku pracy (on the job training) oraz poza stanowiskiem (off the job training).

Oprócz modyfikacji kwestii programowej szkoleń i warsztatów, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji. Zrealizujemy szkolenie w naszej siedzibie bądź w dowolnym miejscu, uzgodnionym wspólnie z Państwem. Z uwagi na duże skupienie działalności Firmy wokół gospodarki nieruchomościami, prowadzimy również szkolenia z zakresu nieruchomości. Organizujemy praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz warsztaty przygotowawcze do egzaminów na rzeczoznawcę majątkowego. Ponadto, zespół naszych rzeczoznawców udziela konsultacji metodologicznych z zakresu szacowania nieruchomości.

 

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Telefon: +48 32 241-24-51 do 57
Faks: +48 32 241-14-53
E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

Klienci: