O firmie:

Podstawowe dane

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów.

Telefon: 32/241 24 51 do 57
Faks: 32/241 14 53

E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl
Strona internetowa:
www.budoserwis.com.pl

NIP: 627-10-00-400
REGON: 272163263

Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł.

KRS: 0000038381 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr konta: BZ WBK S.A. I Oddział Chorzów, 08 1090 2024 0000 0005 3401 8781

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Telefon: +48 32 241-24-51 do 57
Faks: +48 32 241-14-53
E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

Klienci: