Fuzje i przejęcia

Proces fuzji i przejęć należy do najbardziej złożonych oraz wymagających zadań w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Doradztwo w transakcjach kapitałowych wymaga zarówno interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności, jak i praktycznego doświadczenia.

Wspieramy korporacje, instytucje publiczne, klientów private equity, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne w procesach kupna lub sprzedaży podmiotów gospodarczych. Dzięki temu nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług oraz branż, w których działamy.

Wspomagamy Klientów na etapie planowania i przygotowania transakcji, realizacji fuzji i przejęć oraz w działaniach po przeprowadzeniu transakcji. Na każdym etapie analizujemy warunki transakcji, a także monitorujemy jej otoczenie.

W celu sprostania oczekiwaniom naszych Klientów współpracujemy z biegłymi rewidentami oraz  doradcami prawnym, podatkowymi i technicznymi.

Współpraca z nami istotnie zwiększa szansę na sukces realizowanych działań w zakresie transakcji kapitałowych oraz osiągnięcie zakładanych korzyści z przeprowadzenia fuzji, przejęcia lub sprzedaży przedsiębiorstwa.

Oferowane usługi w zakresie fuzji i przejęć obejmują:

  • rozpoznawanie różnorodnych możliwości biznesowych m.in. doradztwo w procesie wejścia na rynek oraz strategii dywersyfikacji, identyfikacja podmiotów do przejęcia oraz doradztwo w zakresie strategii sprzedaży przedsiębiorstwa,
  • wykonujemy niezbędne analizy, w tym przygotowujemy analizy rynku i podmiotów na nim działających, wyceniamy przedmiot nabycia lub zbycia, opracowujemy biznes plan,
  • planowanie oraz organizacja procesów fuzji i przejęć, sprzedaży oddziałów lub części przedsiębiorstwa, wyjścia kapitałowego z inwestycji, przygotowanie do zbycia spółki,
  • inicjowanie kontaktów z nabywcami i sprzedawcami podmiotów gospodarczych,
  • organizacja lub przeprowadzenie procesu due diligence,
  • opracowanie struktury transakcji,
  • negocjowanie warunków transakcji,
  • nadzorowanie procesów pozyskiwania odpowiednich pozwoleń administracyjnych,
  • integracja po przeprowadzeniu procesów fuzji i przejęć.

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Telefon: +48 32 241-24-51 do 57
Faks: +48 32 241-14-53
E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

Klienci: