Doradztwo prywatyzacyjne

Spółka Budoserwis świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w zakresie obsługi transakcji kapitałowych.

Jesteśmy jednym z głównych doradców Ministerstwa Skarbu Państwa w procesach prywatyzacyjnych. Zakres usług doradztwa gospodarczego w procesach prywatyzacji obejmuje opracowanie analiz przedprywatyzacyjnych, w skład których wchodzi:

  • analiza sytuacji prawnej majątku spółki,
  • ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa,
  • analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska oraz ochrony zabytków,
  • oszacowanie wartości spółki,
  • sporządzenie memorandum informacyjnego.

Ponadto – w przypadku wielu projektów – zakres doradztwa obejmuje także przygotowanie i obsługę sprzedaży akcji/udziałów prywatyzowanych spółek, tj. m.in.:

  • identyfikacja i rozpoznanie potencjalnych nabywców,
  • weryfikacja i rekomendacja ofert,
  • przeprowadzenie negocjacji z potencjalnymi nabywcami,
  • doprowadzenie do zawarcia i wejścia w życie umów sprzedaży udziałów.

Obsługujemy nie tylko procesy sprzedaży akcji lub udziałów przedsiębiorstw należących do Skarbu Państwa czy gmin. Naszymi Klientami były także duże grupy kapitałowe aktywnie zarządzające portfelem posiadanych spółek.

Ponadto występujemy w roli doradcy strategicznego inwestorów polskich i zagranicznych zainteresowanych nabyciem spółek od Skarbu Państwa lub gmin oraz doradzamy stronie kupującej lub sprzedającej w transakcjach przejmowania albo zbywania firm na rynku prywatnym.

Na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa świadczyliśmy usługi doradztwa w procesie prywatyzacji kilkudziesięciu przedsiębiorstw do których zaliczyć można między innymi: Elektrociepłownia Zabrze S.A. w Zabrzu oraz Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. w Bytomiu, INTRACO S.A. w Warszawie, NITROERG S.A. w Bieruniu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.  w Jastrzębiu Zdroju, Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie, Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w Warszawie, Zakłady Górniczo – Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A., Azoty–Adipol S.A. w Chorzowie, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczytnie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A. w Ustroniu, Uzdrowisko Wysowa S.A. w Wysowej Zdroju, "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. w Inowrocławiu, Uzdrowisko Połczyn S.A. w Połczynie Zdroju, Fabryka Narzędzi RAFAN Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, Elektrocarbon Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Zakłady Maszynowe Hamech Sp. z o.o. w Hajnówce, Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. w Zębcu, Strzegomskie Zakłady Mechaniczne "ZREMB" S.A. w Strzegomiu, Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w Wilkowie, Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Centrum Handlowe Wschód S.A. w Warszawie, UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w Warszawie, Biuro Studiów i Projektów Łączności „TELEPROJEKT” w Warszawie Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Wełnianego TOMTEX S.A. w Tomaszowie Mazowieckim, Grupa Silikaty Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Grabowie, Elektromontaż Gdańsk S.A. w Gdańsku.

 

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Telefon: +48 32 241-24-51 do 57
Faks: +48 32 241-14-53
E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

Klienci: